Studia zaoczne i wieczorowe będą trwały dłużej Resort nauki chce wydłużyć ich czas, ale też podnieść ich jakość.

Rewolucja ma dotyczyć studiów niestacjonarnych, które zostaną wydłużone o dwa semestry na każdym ze stopni.
Oznacza to, że studia dwustopniowe, licencjackie i magisterskie. będą trwały łącznie siedem lat. Natomiast jednolite studia magisterskie wieczorowe lub zaoczne, które dziś tradycyjnie trwają pięć lat, będą dłuższe o rok. Takie są plany reformy szkolnictwa ministra Jarosława Gowina.
Takie decyzje resort tłumaczy troską o poziom nauki. - Wydłużenie czasu nauki ma umożliwić studentom niestacjonarnym bezpośredni kontakt z nauczycielami akademickimi w takim samym stopniu jak studentom dziennym. Zajęcia na studiach zaocznych są skumulowane, trwają cały weekend, bo tyle zazwyczaj trwa zjazd, a te są najczęściej organizowane co dwa tygodnie - powiedział Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.