Ilość polskich pacjentów, którzy leczą się za granicą stale przybywa. Koszty takich wyjazdów również są coraz większe.

Narodowy Fundusz Zdrowia zwrócił w ubiegłym roku osobom, które zdecydowały się leczyć za granicą, 17,56 mln zł. To o 75 proc. więcej niż rok wcześniej.

Najwięcej NFZ zapłacił za operacje zaćmy, z których aż 92 proc. wykonano w Czechach. W Polsce na taką operację czeka się przeciętnie 22,4 miesiąca – wynika z danych Fundacji Watch Health Care, która monitoruje dostępność gwarantowanych świadczeń medycznych. Nie można się więc dziwić, że coraz więcej rodaków decyduje się na takie zabiegi za granicą. Umożliwia to obowiązująca od jesieni 2014 r. dyrektywa transgraniczna.

Na zabieg wykonany w kraju członkowskim UE, który nie wymaga pobytu w szpitalu dłuższego niż dzień pacjent nie musi uzyskać zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Wystarczy przedstawić dowód wykonania operacji, by otrzymać zwrot kosztów do wysokości wyceny w Polsce. Ta wynosi obecnie ok. 1900 zł.